EMBLEM   SCHOOL
 
 

       
     

Governing Council

     

Sw. ApoorvanandaSaraswathy,
Chinmaya Balbhavan,
Kannur – 670 001

 (0497) 2700345 / 2712626

Shri N.V Madhavan Nambiar,
‘Jaya Villa’,
Nr. Sundereshwara Temple,
Talap, Kannur – 600 002.

 (0497) 2702789

Shri. P Krishnan Master,
‘Sree Nivas’,
Eachur P.O, Kannur

 (0497) 2858430

K.K Rajan
‘Chinmaya’,
Talap Housing Colony, 
Kannur – 600 002.

(0497) 2700876 / 2700844

Shri. C.M Sreedharan
‘Vijay Nivas’,
Jail Road, Kannur – 600 002

(0497) 2768024 / 2709399 

Shri. T.O.V Sankaran Nambiar,
‘Salak’, Talap,
Kannur – 600 002.

 (0497) 2700129

Shri. Sreenath,
Chambra House,
Kakkad, Kannur.

(0497) 2728531

Shri. K.T RamakrishnanNambiar,
Krishna Puram
Koodali – 670 592.

 (0490) 2857288

Dr Preetha Anand,
‘Sree Mandir’,
Kannothumchal Road, 
Kannur.

(0497) 2765631

Shri.Mahesh Chandra Baliga,
Sukh Jyothy,
Kannur.

 

Shri. P.C.Mithran,
Thavakkara ,
Kakkad, Kannur.

(0497) 2728531